Ενότητα 1. Κοινωνική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Κάντε τη διαφορά!

masterstudy_placeholder

Σχέδιο μαθήματος

File size: 120 kb

Δραστηριότητες

File size: 141 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 1ο

File size: 503 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 2ο

File size: 478 kb

Στόχοι και επιδιώξεις

Βασικός σκοπός

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Εστιάζοντας στο υπόβαθρο και το προφίλ του εκπαιδευόμενου/-ης, θα παρουσιάσει τις αρχές της βιωσιμότητας, με βάση την κοινωνική προσέγγιση του όρου.

Στόχοι κατάρτισης

 • Παρουσίαση της έννοιας της βιωσιμότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορετικών συνιστωσών της βιωσιμότητας και του τρόπου με τον οποίο δύνανται να εφαρμοστούν σε επιχειρηματικό πλαίσιο∙

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορών μεταξύ ενός/μιας επιχειρηματία και ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙

 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙ και

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος/-η (εσείς) θα γνωρίζει:

 • τι είναι η βιωσιμότητα∙

 • τις συνιστώσες της βιωσιμότητας και τον τρόπο εφαρμογής της έννοιας στην επιχείρηση∙

 • τις διαφορές μεταξύ ενός βιώσιμου και ενός μη βιώσιμου πεδίου εφαρμογής∙

 • την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης∙ τι είναι κοινωνική επιχείρηση∙

 • τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επιχείρησης και τους λόγους που την κάνουν να διαφέρει∙ και

 • τις διαφορές μεταξύ μιας «επιχείρησης» και μιας «κοινωνικής επιχείρησης».

Δομή της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η βιωσιμότητα;

Κεφάλαιο 2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έννοια και πεδίο εφαρμογής.

Διάρκεια ενότητας: 2,5 ώρες (βλ. «Σχέδιο μαθήματος» για περισσότερες λεπτομέρειες)

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 1. Τι είναι η βιωσιμότητα;

1
Εισαγωγή
2
1.1. Βιωσιμότητα. Τι είναι η βιωσιμότητα;
3
1.2. Συνιστώσες της βιωσιμότητας
4
1.3. Κοινωνικό πεδίο εφαρμογής της βιωσιμότητας
5
Περιπτωσιολογική μελέτη 1. Ecodicta - κυκλική ντουλάπα

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 2. Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βασική έννοια και πεδίο εφαρμογής

1
Εισαγωγή
2
2.1. Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έννοια και προσέγγιση
3
2.2. Κοινωνική επιχείρηση - τι την κάνει διαφορετική
4
Περιπτωσιολογική μελέτη 2. Η ιστορία του φωτός - από το αφήγημα στη βιωσιμότητα

Παραπομπές

1
Παραπομπές

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 6 students
Lectures: 10

Archive

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
en_USEnglish
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.