Ενότητα 1. Κοινωνική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Κάντε τη διαφορά!

masterstudy_placeholder

Σχέδιο μαθήματος

File size: 120 kb

Δραστηριότητες

File size: 141 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 1ο

File size: 503 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 2ο

File size: 478 kb

Στόχοι και επιδιώξεις

Βασικός σκοπός

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Εστιάζοντας στο υπόβαθρο και το προφίλ του εκπαιδευόμενου/-ης, θα παρουσιάσει τις αρχές της βιωσιμότητας, με βάση την κοινωνική προσέγγιση του όρου.

Στόχοι κατάρτισης

 • Παρουσίαση της έννοιας της βιωσιμότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορετικών συνιστωσών της βιωσιμότητας και του τρόπου με τον οποίο δύνανται να εφαρμοστούν σε επιχειρηματικό πλαίσιο∙

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορών μεταξύ ενός/μιας επιχειρηματία και ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙

 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙ και

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος/-η (εσείς) θα γνωρίζει:

 • τι είναι η βιωσιμότητα∙

 • τις συνιστώσες της βιωσιμότητας και τον τρόπο εφαρμογής της έννοιας στην επιχείρηση∙

 • τις διαφορές μεταξύ ενός βιώσιμου και ενός μη βιώσιμου πεδίου εφαρμογής∙

 • την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης∙ τι είναι κοινωνική επιχείρηση∙

 • τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επιχείρησης και τους λόγους που την κάνουν να διαφέρει∙ και

 • τις διαφορές μεταξύ μιας «επιχείρησης» και μιας «κοινωνικής επιχείρησης».

Δομή της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η βιωσιμότητα;

Κεφάλαιο 2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έννοια και πεδίο εφαρμογής.

Διάρκεια ενότητας: 2,5 ώρες (βλ. «Σχέδιο μαθήματος» για περισσότερες λεπτομέρειες)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 6 students
Lectures: 10

Archive

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
en_USEnglish
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).