Ενότητα 2. Δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης – η πρόκληση.

masterstudy_placeholder

Σχέδιο μαθήματος

File size: 118 kb

Δραστηριότητα

File size: 118 kb

Attached file

File size: 327 kb

Ενότητα 2 - Κεφάλαιο 2

File size: 613 kb

Στόχοι και επιδιώξεις

Βασικός σκοπός

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που πρέπει να έχει ένας κοινωνικός/-ή επιχειρηματίας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενσωματώσει την «κοινωνική» προσέγγιση στην επιχειρηματική διαδικασία. Εστιάζοντας στα κύρια χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία, θα ενισχυθούν τα κίνητρα και θα καλυφθούν οι προβληματισμοί των εκπαιδευομένων σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να προωθήσουν μια επιχείρηση με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στόχοι κατάρτισης

 • Παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία.

 • Ανάλυση των διαφορών μεταξύ του «επιχειρηματία» και του «κοινωνικού/-ής επιχειρηματία».

 • Ανάλυση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται σε προσωπικό επίπεδο ώστε να γίνει κάποιος/-α κοινωνικός/-ή επιχειρηματίας.

 • Παρουσίαση διαφορετικών τεχνικών αυτοστοχασμού για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης.

 • Ανάλυση της μεθόδου ενσωμάτωσης της κοινωνικής προσέγγισης σε μια επιχειρηματική διαδικασία.

 • Παρουσίαση διαφορετικών τεχνικών για την ανάλυση του περιβάλλοντος και τον εντοπισμό των κοινωνικών προκλήσεων.

 • Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος/-η (εσείς) θα γνωρίζει:

 • τα κύρια χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙

 • τη μέθοδο αυτοαξιολόγησης και προσδιορισμού των ικανοτήτων που καλείται να εφαρμόσει/αποκτήσει προκειμένου να γίνει κοινωνικός/-ή επιχειρηματίας∙

 • την κοινωνική εμβέλεια της επιχειρηματικής του/της ιδέας∙

 • πώς να προσδιορίσει την κοινωνική προσέγγιση μιας επιχειρηματικής ιδέας∙

 • πώς να αναλύσει το περιβάλλον και να εντοπίσει τις κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις∙

 • πώς να ενσωματώσει τις κοινωνικές προκλήσεις στην επιχειρηματική του/της ιδέα∙ και

 • το όφελος από την ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης σε μια επιχειρηματική ιδέα.

Δομή της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1. Τι εστί κοινωνικός/-ή επιχειρηματίας

Κεφάλαιο 2. Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση

Διάρκεια ενότητας: 3 ώρες (βλ. «Σχέδιο μαθήματος» για περισσότερες λεπτομέρειες)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 1 student
Lectures: 5

Archive

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
en_USEnglish
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).