Ενότητα 3. Καθορισμός στόχων και επιδιώξεων. Από τα όνειρα στο σχέδιο!

masterstudy_placeholder

Στόχοι και επιδιώξεις

Βασικός σκοπός

Η παρούσα ενότητα σκοπεύει να αναλύσει τη διαδικασία καθορισμού των στόχων μιας κοινωνικής επιχείρησης καθώς και να περιγράψει τα βήματα και τις φάσεις της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Θα επικεντρωθεί στις μεθόδους που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο/-η να καθορίσει με σαφή και απλό τρόπο τους στόχους του επιχειρηματικού του/της σχεδίου καθώς και να θέσει τους παραπάνω στόχους σε εφαρμογή μέσω ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού και της χρήσης τεχνικών για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου.

Μαθησιακοί στόχοι

 • Ανάλυση της έννοιας του στόχου με κοινωνική προσέγγιση.

 • Παρουσίαση διαφορετικών μεθόδων που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο/-η να καθορίσει τους στόχους της επιχείρησής του/της.

 • Ανάλυση του τρόπου δημιουργίας μιας «κοινωνικής» ιεραρχίας στόχων.

 • Εισαγωγή της ιδέας του κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Ανάλυση διαφορετικών τεχνικών για την υποστήριξη της κατάρτισης ενός κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Εισαγωγή της έννοιας της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη του σχεδίου.

 • Εισαγωγή της έννοιας του κοινωνικού αντίκτυπου.

 • Ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου αλλά και του τρόπου ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων στον ορισμό του κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος/-η (εσείς) θα γνωρίζει:

 • τι είναι κοινωνικοί στόχοι στο πλαίσιο μιας κοινωνικής επιχείρησης∙

 • πώς να εντοπίζει και να θέτει κοινωνικούς στόχους∙

 • ποια είναι τα οφέλη από τον καθορισμό στόχων για ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο∙

 • τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραμέτρων των κοινωνικών στόχων∙

 • τι είναι ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο∙

 • τη διαφορά ανάμεσα σε ένα «παραδοσιακό επιχειρηματικό σχέδιο» και ένα «κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο»∙

 • τα διάφορα βήματα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου∙

 • την έννοια της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων∙ και

 • πώς να διαμορφώσει ένα σύνολο δεικτών που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου μιας επιχείρησης.

Δομή της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1. Θέσπιση των στόχων μιας κοινωνικής επιχείρησης

Κεφάλαιο 2. Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο

Κεφάλαιο 3. Κοινωνικός αντίκτυπος

Διάρκεια ενότητας: 4 ώρες (βλ. «Σχέδιο μαθήματος» για περισσότερες λεπτομέρειες)

Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 1. Θέσπιση των στόχων μιας κοινωνικής επιχείρησης

1
1.1. Τι είναι ένας «κοινωνικός στόχος» και πώς να τον ορίσετε
2
1.2. Μεθοδολογία προσδιορισμού και καθορισμού των στόχων μιας κοινωνικής επιχείρησης
3
1.3. Οφέλη από τον καθορισμό των στόχων μιας κοινωνικής επιχείρησης
4
1.4. Τι να αποφύγετε κατά τον καθορισμό των στόχων ενός κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου
5
Πρόσθετοι πόροι
6
Περιπτωσιολογική μελέτη 1. Φεστιβάλ Βερολίνου Zero waste

Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 2. Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο

1
2.1. Τι είναι ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο;
2
2.2. Από το επιχειρηματικό σχέδιο στο κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο
3
2.3 Πώς να αναπτύξετε ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο;
4
Πρόσθετοι πόροι
5
Περιπτωσιολογική μελέτη 2. Μια κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα: Wise Greece

Κεφάλαιο 3. Κοινωνικός αντίκτυπος

1
3.1. Ορισμός του κοινωνικού αντίκτυπου
2
3.2. Καθορισμός δεικτών για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου μιας επιχείρησης
3
3.3. Μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου
4
Πρόσθετοι πόροι
5
Περιπτωσιολογική μελέτη 3. DKMS

Παραπομπές

1
Παραπομπές

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 1 student
Lectures: 17

Archive

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
en_USEnglish
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.