Κύριος στόχος

Το έργο "THINK SOCIAL" αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας και του πνεύματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην τοπική τους κοινότητα και σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της υιοθέτησης καινοτόμων ψηφιακών στρατηγικών.

Ομάδα-στόχος

Μειονεκτούσες ομάδες ενηλίκων ή ενηλίκων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, χαμηλής ειδίκευσης ή χαμηλής εξειδίκευσης, με έμφαση στις γυναίκες.

Κοινωνικοί επιχειρηματίες στο πλαίσιο Think Social

Εθνικές γυναίκες τρίτων χωρών με ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητά τους, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της αλλαγής με την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, λύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αφορούν κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ακμάζουσα, υγιής, ποικιλόμορφη και ανθεκτική κοινωνία.

Αποτελέσματα

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός μικτού προγράμματος κατάρτισης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάπτυξη ενός εργαλείου/παιχνιδιού μάθησης επαυξημένης πραγματικότητας για την υποστήριξη των ενηλίκων στην κατανόηση των βασικών βημάτων για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης και η δημιουργία ηλεκτρονικών κέντρων υποστήριξης που θα υποστηρίζονται από μια ηλεκτρονική και διαδραστική πλατφόρμα η οποία θα παρέχει διάφορες λειτουργίες για μάθηση και δικτύωση.

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελείται από 5 ενότητες και θα δώσει τη δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες ενηλίκων ή σε ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν μια σταθερή κατάρτιση και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα ακολουθήσουν βήμα προς βήμα τη διαδικασία μετατροπής της ιδέας τους σε κοινωνική επιχείρηση.

Στόχοι και σκοποί Κύριος στόχος Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εξηγήσει την έννοια της κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Επικεντρώνεται στον μαθητή...
Διαλέξεις 10
Στόχοι και σκοποί Κύριος στόχος Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που πρέπει να έχει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας και πώς ...
Διαλέξεις 5
Στόχοι και στόχοι Κύριος στόχος Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς να καθορίσετε τους στόχους μιας κοινωνικής επιχείρησης και να περιγράψει τα βήματα και τα στάδια...
Διαλέξεις 17
Στόχοι και σκοποί Κύριος στόχος Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των βασικών γνώσεων για τη διασφάλιση του βιώσιμου σχεδιασμού των πόρων. Η ενότητα θα...
Διαλέξεις 16
Στόχοι και σκοποί Κύριος στόχος Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να παρέχει τις γνώσεις για την εφαρμογή των πρώτων βημάτων στην επιχειρηματική διαδικασία...
Διαλέξεις 12
masterstudy_placeholder

Γίνετε εκπαιδευτής

Εγγραφή μαθητών, Προβολή προόδου/απολογισμού μαθητών, Απονομή κονκάρδων, Συζήτηση στο φόρουμ
Ξεκινήστε τη διδασκαλία
masterstudy_placeholder

Γίνε Φοιτητής

Πάρτε ένα μάθημα, Ολοκληρώστε τις αξιολογήσεις, Ελέγξτε τη βαθμολογία, Διεκδικήστε ένα σήμα συζητήστε στο φόρουμ
Ξεκινήστε να μαθαίνετε
masterstudy_placeholder

Για επιχειρήσεις

Συζήτηση στο φόρουμ, Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους
Παροχή καθοδήγησης

Εκπαιδευτές

Μαρτυρίες

elGreek
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).