Ενότητα 1. Κοινωνική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Κάντε τη διαφορά!

masterstudy_placeholder

Σχέδιο μαθήματος

Tamaño del archivo: 120 kb

Δραστηριότητες

Tamaño del archivo: 141 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 1ο

Tamaño del archivo: 503 kb

Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 2ο

Tamaño del archivo: 478 kb

Στόχοι και επιδιώξεις

Βασικός σκοπός

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Εστιάζοντας στο υπόβαθρο και το προφίλ του εκπαιδευόμενου/-ης, θα παρουσιάσει τις αρχές της βιωσιμότητας, με βάση την κοινωνική προσέγγιση του όρου.

Στόχοι κατάρτισης

 • Παρουσίαση της έννοιας της βιωσιμότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορετικών συνιστωσών της βιωσιμότητας και του τρόπου με τον οποίο δύνανται να εφαρμοστούν σε επιχειρηματικό πλαίσιο∙

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας∙

 • Ανάλυση των διαφορών μεταξύ ενός/μιας επιχειρηματία και ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙

 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός κοινωνικού/-ής επιχειρηματία∙ και

 • Παρουσίαση της έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος/-η (εσείς) θα γνωρίζει:

 • τι είναι η βιωσιμότητα∙

 • τις συνιστώσες της βιωσιμότητας και τον τρόπο εφαρμογής της έννοιας στην επιχείρηση∙

 • τις διαφορές μεταξύ ενός βιώσιμου και ενός μη βιώσιμου πεδίου εφαρμογής∙

 • την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης∙ τι είναι κοινωνική επιχείρηση∙

 • τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επιχείρησης και τους λόγους που την κάνουν να διαφέρει∙ και

 • τις διαφορές μεταξύ μιας «επιχείρησης» και μιας «κοινωνικής επιχείρησης».

Δομή της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η βιωσιμότητα;

Κεφάλαιο 2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έννοια και πεδίο εφαρμογής.

Διάρκεια ενότητας: 2,5 ώρες (βλ. «Σχέδιο μαθήματος» για περισσότερες λεπτομέρειες)

Sea el primero en añadir una opinión.

Please, login to leave a review
Inscrito: Estudiantes de 6
Conferencias: 10

Archivo

Archivo

Horario de trabajo

Lunes 9.30 h - 18.00 h
Martes 9.30 h - 18.00 h
Miércoles 9.30 h - 18.00 h
Jueves 9.30 h - 18.00 h
Viernes 9.30 h - 17.00 h
Sábado Cerrado
Domingo Cerrado
es_ESSpanish
Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.